Протокол про порушення правил благоустрою міста. •Друк•
••Середа•, 13 •березня• 2013, 13:51•

НОВОУКРАЇНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

П Р О Т О К О Л  № ____

про порушення правил благоустрою міста

Мною _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                           (посада, ПІБ особи, яка складає протокол)

при ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

          (вказати обставини, при яких встановлено порушення,  адресу)

виявлено____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(стисло описати суть порушення, вказати місце, дату, час вчинення порушення)

що є порушенням пункту ­­­_____ правил благоустрою території міста, затверджених рішенням  № 699 Новоукраїнської міської ради від 9 жовтня 2012 року, та ст.152 КУпАП.

ДАНІ ПРО ПОРУШНИКА

  1. Для громадян або посадових осіб:

Прізвище, ім"я, по батькові______________________________________________

Дата народження _____________________________________________________

Посада _________________________місце роботи__________________________

Домашня адреса_______________________________________________________

____________________________________________________________________

     2.   Для юридичних осіб:

Назва юридичної особи_________________________________________________

Відомча підлеглість___________________________форма власності___________

Юридична адреса_____________________________________________________

Посада, прізвище керівника_____________________________________________

___________________________________________________________________

Особу правопорушника встановлено_____________________________________

___________________________________________________________________

    Чи притягувався протягом року до адміністративної відповідальності ________

___________________________________________________________________

Свідки правопорушення  1._____________________________________________

адреса_____________________________________________________________

 2.________________________________________________________________

адреса_____________________________________________________________

Пояснення особи, яка здійснила порушення (представника юридичної особи) ___

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Підпис особи, яка здійснила порушення (представника юридичної особи)

_______________________________________________________________

               Згідно зі статтею 268 Кодексу України про адміністративні порушення, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі.

             Справу за фактами порушення законодавства, які зафіксовані у цьому протоколі, буде розглянуто на адміністративній комісії при виконавчому комітеті Новоукраїнської міської ради _____________________________________

"______"_______________ 20 ____ р.                       ______________________

                                                                         (підпис особи, яка склала акт)  

Копію протоколу отримав    ________________________

                                            (підпис правопорушника)

e-max.it: your social media marketing partner